Nieuwe koers

Een nieuwe koers vraagt om een nieuwe aanpak. Het vraagt om onderzoek naar hoe vast zit ik contractueel eigenlijk aan mijn leverancier (‘vendor lock-in’), hoe kan ik mijn software contract eenvoudiger en overzichtelijker krijgen,  welke rollen zijn er in mijn organisatie, hoe ziet mijn IT-landschap eruit, welke producten heb ik als organisatie nu (en in de toekomst) echt nodig en welke dus niet, welke projecten moet ik daar voor optuigen en welk budget kunnen we hier maximaal voor vrijmaken. Allemaal vragen die om een heldere en nieuwe aanpak vragen. Dit alles lijkt een open deur, maar de praktijk is weerbarstiger.
Onze visie is dat door complexiteit weg te snijden, alleen maar dat te kopen dat u echt nodig heeft en ook waarde toevoegt en een gestructureerde en overzichtelijke 8-stappen aanpak te volgen, wij uw organisatie concreet helpen om tot een nieuw software contract te komen. Een profijtelijk software contract waar van u en uw medewerkers ook plezier hebben, dat eindelijk eens bijdraagt aan de wensen van uw medewerkers en natuurlijk vooral ook aan uw organisatiedoelstellingen. Zodat uw inkopers nu eens 3-0 voorstaan in plaats van 0-2 achter. Met als belangrijk neveneffect dat er een positieve beweging in uw organisatie ontstaat. Dat is belangrijker dan velen beseffen


Nieuwe aanpak

Onze bewezen 4elements 8-stappenaanpak kenmerkt zich door de combinatie van inzicht in uw organisatie - ontwikkelplannen (mensen, functies, rollen), IT-architectuur, applicaties, projecten, portfoliomanagement - met uw inkoopbeleid. Wij combineren business, IT en inkoop, net wat anders.

Er zijn 8 overzichtelijke stappen, van: (A) inventarisatie, (B) aannames & voorwaarden, (C) technologieplan, (D) SA, licentievoorwaarden en strategie, (E) bestelspecificatie, (F) leveranciersselectie tot en met (G) de onderhandelingen en (H) het definitieve contract.  Zie ook bijgevoegde visuele afbeelding.

Resultaat

Samen met u realiseren wij binnen 3-6 maanden een nieuw overzichtelijk softwarecontract met alleen die producten die u nodig heeft en hand in hand gaan met een besparing op uw IT-uitgaven, oplopend tot wel 50%. Voor onze klanten hebben we al meer dan 10 miljoen euro bespaard.