Privacyverklaring

4elements respecteert de privacy van alle bezoeker van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen

4elements maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe 4elements B.V. de persoonsgegevens van gebruikers van de website www.4elements.nl verwerkt.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1.1: 4elements B.V. 4elements B.V. verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer de desbetreffende gebruiker deze persoonsgegevens via de website www.4elements.nl heeft geregistreerd, dan wel invoert.

1.2: 4elements B.V. gebruikt deze persoonsgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven vanuit 4elements B.V. of een aan 4elements B.V. gelieerd bedrijf en/of organisatie.

1.3: De gegevens die door 4elements B.V. worden verwerkt, zijn voor aanmelding voor de nieuwsbrieven: naam van de organisatie, de volledige naam en functie van de contactpersoon, adresgegevens van de organisatie, telefoonnummer, e-mailadres. Daarnaast vraagt 4elements B.V. aan te geven of u reeds lid bent van 4elements B.V. en zo nee, of u interesse heeft in het lidmaatschap van 4elements B.V..

2. Gebruikersnaam en wachtwoord

2.1: De gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan.

2.2: Wanneer een gebruiker vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient de gebruiker 4elements B.V. hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

3. Melding

3.1: 4elements B.V. heeft haar gegevensverwerking aangemeld bij de toezichthouder op het gebied van de privacywetgeving: het College Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over deze melding is te vinden op de website van het CBP: www.cbpweb.nl onder 'Openbare registers' - 'Register Meldingen' onder nummer xxxxxx.

4. Doorgifte aan derden

4.1: 4elements B.V. zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

de doorgifte geschiedt aan een door 4elements B.V. voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker 4elements B.V. een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;
of indien 4elements B.V. op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties;
of indien de doorgifte geschiedt aan een aan 4elements B.V. gelieerd bedrijf en/of organisatie;

5. Cookies

5.1: Op de website maakt 4elements B.V. gebruik van cookies, die door de browser van de gebruiker worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Ook wordt daarin informatie opgeslagen om een volgend bezoek aan de website www.4elements.nl te vergemakkelijken (zoals de instellingen van een pc en door gebruiker aangegeven voorkeuren).

5.2: De gebruiker kan de browser zo instellen dat deze tijdens het bezoek aan de website www.4elements.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat er geen gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de website of dat de gebruiker geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

5.3: 4elements maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

6. Overdracht onderneming

6.1: Bij de verdere groei en ontwikkeling van 4elements B.V. kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze gebruikers worden overgedragen.

7. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

7.1: De gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet 'bescherming persoonsgegevens'.

7.2: Indien de gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de gebruiker vragen heeft over deze Privacyverklaring kan de gebruiker 4elements B.V. bereiken op info@4elements.nl.

8. Bewaartermijn

8.1: Wanneer een gebruiker zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart 4elements B.V. de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin een gebruiker zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal 4elements B.V. de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij 4elements B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

9. Links op de website www.4elements.nl

9.1: Op de website www.4elements.nl zijn mogelijk ook links opgenomen naar website(s), welke niet toebehoren aan 4elements B.V. maar aan derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt 4elements B.V. geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

10. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

10.1: 4elements B.V. behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. 4elements B.V. adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 15 November 2011.